Penulis Topik: Doa-doa Bulan Ramadhân [9]  (Dibaca 958 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline Abu Zahra

Doa-doa Bulan Ramadhân [9]
« pada: Juli 18, 2013, 02:55:55 PM »
Doa-doa Bulan Ramadhân [9]

سُبْحَانَكَ يَا دَائِمُ, تَعَالَيْتَ يَا قَائِمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَاصِمُ, تَعَالَيْتَ يَا قَاسِمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا غَنِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا مُغْنِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَفِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا قَوِيُّ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا كَافِي, تَعَالَيْتَ يَا شَافِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
Subhânaka yâ dâ`im, ta‘âlaita yâ qâ`im, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ‘âshim, ta‘âlaita yâ qâsim, ajir-nâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ghaniyy, ta‘âlaita yâ mughnî, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wafiyy, ta‘âlaita yâ qawiyy, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ kâfî, ta‘âlaita yâ syâfî, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.
Maha suci Engkau wahai yang maha kekal, Engkau maha tinggi wahai yang menegakkan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha menjaga, Engkau maha tinggi wa-hai yang membagi, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha kaya, Engkau maha tinggi wahai yang memberikan kecukupan, lindungilah kami dari neraka wahai yang member-kan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang memberikan bantuan, Engkau maha tinggi wahai yang maha kuat, lindu-ngilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang mencukupi, Engkau ma-ha tinggi wahai yang mengobati, lindungilah kami dari api ne-raka wahai yang memberikan perlindungan.

سُبْحَانَكَ يَا مُقَدِّمُ, تَعَالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ, تَعَالَيْتَ يَا آخِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ظَاهِرُ, تَعَالَيْتَ يَا بَاطِنُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا رَجَاءُ, تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَجَى, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْمَنِّ, تَعَالَيْتَ يَا ذَا الطَّوْلِ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
Subhânaka yâ muqaddim, ta‘âlaita yâ mu`akhkhir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ awwal, ta‘âlaita yâ ãkhir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ zhâhir, ta‘âlaita yâ bâthin, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ raja`, ta‘âlaita yâ murtajâ, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ dzal mann, ta‘âlaita yâ dzath thaul, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr.
Maha suci Engkau wahai yang mendahulukan, Engkau maha tinggi wahai yang mengakhirkan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang awwal, Engkau maha tinggi wahai yang akhir, lindungilah kami dari api neraka wahai yang member-kan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang tampak, Engkau maha tinggi wahai yang tersembunyi, lindungilah ka-mi dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai harapan, Engkau maha tinggi wahai yang diharapkan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan pelindungan. Maha suci Engkau wahai yang punya karunia, Engkau maha tinggi wahai yang punya pembe-rian, lindungilah kami dari api neraka wahai yang membe-rikan perlindungan.

سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ, تَعَالَيْتَ يَا قَيُّوْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدُ, تَعَالَيْتَ يَا أَحَدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدُ, تَعَالَيْتَ يَا صَمَدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَدِيْرُ, تَعَالَيْتَ يَا كَبِيْرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَالِي, تَعَالَيْتَ يَا عَالِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
Subhânaka yâ hayy, ta‘âlaita yâ qayyûm, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wâhid, ta‘âlaita yâ ahad, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ sayyid, ta‘âlaita yâ shamad, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ qadîr, ta‘âlaita yâ kabîr, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wâlî, ta‘âlaita yâ ‘âlî, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.
Maha suci Engkau wahai yang hidup, Engkau maha tinggi wahai yang mandiri, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wa-hai yang satu, Engkau maha tinggi wahai yang esa, lindungi-lah kami dari  neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai tuan, Engkau maha tinggi wahai yang kepada-Nya bergantung seluruh makhluk, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha berkuasa, Engkau maha tinggi wahai yang maha besar, lindungilah kami dari api ne-raka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Eng-kau wahai yang maha menguasai, Engkau maha tinggi wahai yang tinggi, lindungi kami dari api neraka wahai yang mem-berikan perlindungan.

سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا أَعْلَى, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَلِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَى, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ذَارِئُ, تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا خَافِضُ, تَعَالَيْتَ يَا رَافِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُقْسِطُ, تَعَالَيْتَ يَا جَامِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
Subhânaka yâ ‘aliyy, ta‘âlaita yâ a‘lâ, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ waliyy, ta‘âlaita yâ maulâ, ajir-nâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ dzâri`, ta‘âlaita yâ bâri`, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ khâfidh, ta-‘âlaita yâ râfi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ muqsith, ta‘âlaita yâ jâmi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.
Maha suci Engkau wahai yang maha tinggi, Engkau maha tinggi wahai yang maha luhur, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai pemimpin, Engkau maha tinggi wahai tuan, lin-dungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlin-dungan. Maha suci Engkau wahai yang menyebarkan, Engkau maha tinggi wahai yang maha mencipta, lindungilah kami da-ri api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha su-ci Engkau wahai yang merendahkan, Engkau maha tinggi wa-hai yang meninggikan, lindungilah kami dari api neraka wa-hai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha adil, Engkau maha tinggi wahai yang menghimpun, lindungilah kami dari api neraka wahai yang member-kan perlindungan.

سُبْحَانَكَ يَا مُعِزُّ, تَعَالَيْتَ يَا مُذِلُّ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا حَافِظُ, تَعَالَيْتَ يَا حَفِيْظُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَادِرُ, تَعَالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَلِيْمُ, تَعَالَيْتَ يَا حَلِيْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا حَكَمُ, تَعَالَيْتَ يَا حَكِيْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
Subhânaka yâ mu‘izz, ta‘âlaita yâ mudzill, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ hâfizh, ta‘âlaita yâ hafîzh, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ qâdir, ta‘âlaita yâ muqtadir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ‘alîm, ta‘âlaita yâ halîm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ hakam, ta‘âlaita yâ hakîm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.
Maha suci Engkau wahai yang memuliakan, Engkau maha tinggi wahai yang menghinakan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang menjaga, Engkau maha tinggi wahai yang  memelihara, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang berkuasa, Engkau maha tinggi wahai yang menentukan kadar, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan per-lindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha mengetahui, Engkau maha tinggi wahai yang maha santun, lindungilah ka-mi dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang bijak, Engkau maha tinggi wa-hai yang maha bijak, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.

سُبْحَانَكَ يَا مُعْطِي, تَعَالَيْتَ يَا مَانِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ضَارُّ, تَعَالَيْتَ يَا نَافِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُجِيْبُ, تَعَالَيْتَ يَا حَسِيْبُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَادِلُ, تَعَالَيْتَ يَا فَاصِلُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا لَطِيْفُ, تَعَالَيْتَ يَا شَرِيْفُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
Subhânaka yâ mu‘thî, ta‘âlaita yâ mâni‘, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ dhârr, ta‘âlaita yâ nâfi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ mujîb, ta‘âlaita yâ hasîb, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ‘âdil, ta‘âlaita yâ fâshil, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ lathîf, ta‘âlaita yâ syarîf, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.
Maha suci Engkau wahai yang memberi, Engkau maha tinggi wahai yang mencegah, lindungilah kami dari api  neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang memberi bahaya, Engkau maha tinggi wahai yang memberikan manfaat, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang menjawab (mengabulkan), Engkau maha tinggi wahai yang menghitung, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang adil, Engkau maha tinggi wahai yang menjelaskan, lin-dungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha halus, Engkau maha tinggi wahai yang maha mulia, lindungilah kami da-ri neraka wahai yang memberikan perlindungan.

سُبْحَانَكَ يَا رَبُّ, تَعَالَيْتَ يَا حَقُّ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مَاجِدُ, تَعَالَيْتَ يَا وَاحِدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَفُوُّ, تَعَالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَاسِعُ, تَعَالَيْتَ يَا مُوَسِّعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا رَؤُوْفُ, تَعَالَيْتَ يَا عَطُوْفُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
Subhânaka yâ rabb, ta‘âlaita yâ haqq, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ mâjid, ta‘âlaita yâ wâhid, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ‘afuww, ta‘âlaita yâ muntaqim, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wâsi‘, ta‘âlaita yâ muwassi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ra`ûf, ta‘âlaita yâ ‘athûf, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.
Maha suci Engkau wahai yang maha mengatur, Engkau maha tinggi wahai yang maha benar, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha mulia, Engkau maha tinggi wahai yang satu, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha memaafkan, Engkau maha tinggi wahai yang membalas, lin-dungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlin-dungan. Maha suci Engkau wahai yang maha luas, Engkau maha tinggi wahai yang memberikan keluasan, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha penyayang, Engkau maha tinggi wahai yang maha pengasih, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.

 

Tags:
 

Related Topics

  Subyek / Dimulai oleh Jawaban Tulisan terakhir
0 Jawaban
1746 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 17, 2013, 08:10:52 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1229 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 17, 2013, 08:18:21 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
927 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 05:12:11 AM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1003 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 05:27:34 AM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1369 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 05:34:13 AM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1037 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 12:47:36 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
770 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 12:52:07 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
934 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 02:59:39 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
792 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 03:03:44 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1173 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 18, 2013, 03:07:10 PM
oleh Abu Zahra

Ilmu Logika

Proposisi Syllogisme Kupas Logika TTS

Meditasi

Menenangkan Pikiran Mengembangkan Kekuatan-Kekuatan