Penulis Topik: Rek Nyandung? Apalkeuan Heula Doana  (Dibaca 767 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline Kang Asep

  • Administrator
  • Master
  • *****
  • Tulisan: 9592
  • Thanked: 61 times
  • Total likes: 483
  • Jenis kelamin: Pria
  • Logika = Undang-undang berpikir
    • Lihat Profil
Rek Nyandung? Apalkeuan Heula Doana
« pada: Juli 25, 2013, 08:36:30 PM »
Nun Gusti....

Mugi Gusti maparin ka jisim abdi kakiatan dina ngalaksanakeun rumah tangga nu Sakinah mawaddah warohmah kalayan ADIL ka nu Kahiji sareng anu Kadua.

Mugi Gusti maparin kasampurnaan cinta ka jisim abdi kangge istri-istri abdi jeung barudak abdi, sangkan abdi tiasa ngalaksanakeun amanat Gusti.

Mugi Gusti maparin kaikhlasan tur karidloan ka istri-istri abdi dina ngambah sagara rumah tangga nu pinuh ku dodoja sareng cocoba.

Mugi Gusti maparin rijki nu halal, teu nanaon seueur oge, bade ditampi kalayan kabingahan.

Mugi Gusti ngalungsurkeun kahayang jeung kawani ka para Caroge nu aya di alam dunya supados daraek Nyandung, supados abdi aya batur pakukumaha.

Mugi Gusti maparin hidayah ka para ibu nu aya di alam dunya supados miwarang carogena nyarandung.

Aamiin....!!!

Tina Blog Kang Irman
Diskusi adalah usaha saling membantu dalam memahami struktur realitas melalui jalan komunikasi berlandaskan pada rasa hormat dan kasih sayang.
 

Tags:
 

GoogleTaggedIlmu Logika

Proposisi Syllogisme Kupas Logika TTS

Meditasi

Menenangkan Pikiran Mengembangkan Kekuatan-Kekuatan